Tag: chinh sach va quy dinh chung

Chính sách và quy định đối với khách hàng.

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Khi thực hiện giao dịch về sữa non alpha lipid thì quý khách hàng cần đáp ứng đủ các điều kiện sau: Tuổi tác: Quý khách hàng phải là người trên 18 tuổi thì mới được phép tham gia vào…