Tag: phong ngua cao huyet ap

Một số thông tin về cao huyết áp.

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HUYẾT ÁP CAO

Tuần trước chúng ta đã được chia sẻ về kiến thức và cách chữa trị khi bị tụt huyết áp, vậy còn cao huyết áp thì như thế nào? Có nguy hiểm hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu…