Tag: chiem nghiem cuoc song

Dừng chân đề chiêm nghiệm cuộc sống.

DỪNG CHÂN ĐỂ CHIÊM NGHIỆM CUỘC SỐNG

Cuộc sống nhiều khi không đơn giản như người ta nghĩ, không trong sáng như tâm hồn trẻ thơ, mà là  hai từ tám chữ có cả mặt đen và mặt bóng. Một sự thật mà ai cũng phải đồng…